دوره های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

احتراما” این انجمن در نظر دارد تا به منظور ارتقاء بنیه علمی بازرسین خود،”دوره آشنایی با فرآیند بازرسی و مقررات آن ” برگزار نماید. لذا از آن مدیریت محترم درخواست می نماید تا به منظور برنامه ریزهای بعدی، افراد مد نظرخود را به صورت مکتوب (برابر فرم پیوست) حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 11 مرداد ماه 1401 به همراه فیش واریزی به شماره حساب 3130038687614 نزد بانک سپه شعبه مطهری غربی – کد 459، بنام انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی – بابت شهریه دوره آموزشی و از طریق ایمیل این انجمن به نشانی info@isi-exim.com  ارسال نمایند.
بدیهی است به دلیل محدودیت در ظرفیت، 20 نفر اول معرفی شده، شرایط حضور در دوره را خواهند داشت.
شهریه برگزاری دوره :
شرکت های عضو انجمن هر نفر 2500000 ریال.
شرکت های غیر عضو هر نفر 7500000 ریال.
زمان برگزاری :
جلسه اول :
 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1401 – از ساعت 8 الی 12 صبح.
جلسه دوم : پنجشنبه 3 شهریور ماه 1401 – از ساعت 8 الی 12 صبح.
مکان برگزاری :
یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان هفتم و نهم، پلاک 4، طبقه دوم.

مشاهده نامه : برگزاری دوره آموزشی