اخبار و رویداد ها

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

احتراما”، در راستای اجرای ماده 11 اساسنامه انجمن صنفی بدینوسیله به استحضار مي‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی از ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 14030418 در محل سالن انجمن صنفی به آدرس : یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان هفتم و نهم، پلاک 4،زنگ شماره1، طبقه دوم، با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد.

خواهشمند است در خصوص حضور نماینده محترم آن شرکت در جلسه، اقدامات لازم میذول فرمائید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

 • استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و تصویب آنها.
 • گزارش خزانه دار و تراز مالی منتهی به پایان سال مالی و‌تصویب آن.
 • تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء.
 • انتخاب بازرس.                         


کیانوش امیر یگانه – دبیر انجمن

تصویر نامه 

——————————————-

تعیین سمت اعضای هیات مدیره

با عنایت به صورتجلسه مورخ 1402/08/24 مجمع عمومی عادی مرحله اول ، اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی
فوق الذکر، در روز دوشنبه مورخ 1402/08/29 تشکیل و سمت اعضای هیات مدیره به مدت 3 سال به شرح زیر تعیین شد.
رئیس:  محمد رضا طالبی
نایب رئیس: علی هژبر
خزانه دار: امیر عباس شجاعی
دبیر : کیانوش امیر یگانه 

سایر اعضای هیات مدیره:

– علی اکبر نوح روش
– محمد رضا شهیدی تبار
– آیدین کاظم سلطانی
– محمدعلی علی زاده فرد

کیانوش امیر یگانه – دبیر انجمن
گواهینامه ثبت انجمن

———————————–

دعوتنامه حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

احتراما”، در راستای اجرای ماده 11 اساسنامه انجمن صنفی بدینوسیله به استحضار مي‌رساند که جلسه
مجمع عمومی عادی (نوبت اول)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی
از ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 24 آبانماه 1402
در محل سالن انجمن صنفی به
آدرس : یوسف آباد،خیابان ابن سینا، بین خیابان هفتم و نهم، پلاک 4،زنگ شماره1، طبقه دوم، با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد.
خواهشمند است در خصوص حضور نماینده محترم آن شرکت در جلسه، اقدامات لازم میذول فرمائید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

 • استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و تصویب آنها.
 • گزارش خزانه دار و تراز مالی منتهی به پایان سال مالی و‌تصویب آن.
 • تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء.
 • انتخاب اعضای هیات مدیره.
 • انتخاب بازرس.        

کیانوش امیر یگانه – دبیر انجمن

مشاهده نامه : دعوتنامه

———————————–

دعوتنامه حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

احتراما”، پیرو نامه شماره 0143-1401 مورخ 1401/07/17 با تصمیم اعضای هیات مدیره،
جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) حذف و  تنها  مجمع عمومی عادی (نوبت اول)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی از ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 در محل سالن انجمن صنفی به آدرس : یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان هفتم و نهم، پلاک 4، طبقه دوم، با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد.
خواهشمند است در خصوص حضور نماینده محترم آن شرکت در جلسه، اقدامات لازم مبذول فرمائید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

 • استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و تصویب آنها.
 • گزارش خزانه دار و تراز مالی منتهی به پایان سال مالی و‌تصویب آن.
 • انتخاب بازرسان.                      

کیانوش امیر یگانه – دبیر انجمن

مشاهده نامه : دعوتنامه

———————————-

دعوتنامه حضور در مجمع عمومی

احتراما”، در راستای اجرای ماده های 15 و 11 اساسنامه انجمن صنفی بدینوسیله به استحضار مي‌رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) و  همچنین  مجمع عمومی عادی (نوبت اول)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی از ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 در محل سالن انجمن صنفی به آدرس : یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان هفتم و نهم، پلاک 4، طبقه دوم، با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد.
خواهشمند است در خصوص حضور نماینده محترم آن شرکت در جلسه، اقدامات لازم میذول فرمائید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1-  اصلاح اساسنامه انجمن صنفی.
2- انتقال مجمع عمومی عادی از فصل پائیز به فصل بهار.                                                

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و تصویب آنها.
2- گزارش خزانه دار و تراز مالی منتهی به پایان سال مالی و‌تصویب آن.
3- انتخاب بازرسان.

کیانوش امیر یگانه – دبیر انجمن

مشاهده نامه : دعوتنامه

———————————- 

برگزاری دوره آموزشی

احتراما” این انجمن در نظر دارد تا به منظور ارتقاء بنیه علمی بازرسین خود،”دوره آشنایی با فرآیند بازرسی و مقررات آن ” برگزار نماید. لذا از آن مدیریت محترم درخواست می نماید تا به منظور برنامه ریزهای بعدی، افراد مد نظرخود را به صورت مکتوب (برابر فرم پیوست) حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 11 مرداد ماه 1401 به همراه فیش واریزی به شماره حساب 3130038687614 نزد بانک سپه شعبه مطهری غربی – کد 459، بنام انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی – بابت شهریه دوره آموزشی و از طریق ایمیل این انجمن به نشانی info@isi-exim.com  ارسال نمایند.
بدیهی است به دلیل محدودیت در ظرفیت، 20 نفر اول معرفی شده، شرایط حضور در دوره را خواهند داشت.
شهریه برگزاری دوره :
شرکت های عضو انجمن هر نفر 2500000 ریال.
شرکت های غیر عضو هر نفر 7500000 ریال.
زمان برگزاری :
جلسه اول :
 پنجشنبه 27 مرداد ماه 1401 – از ساعت 8 الی 12 صبح.
جلسه دوم : پنجشنبه 3 شهریور ماه 1401 – از ساعت 8 الی 12 صبح.
مکان برگزاری :
یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان هفتم و نهم، پلاک 4، طبقه دوم.

مشاهده نامه : برگزاری دوره آموزش

————————————————–

آگهی تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی

به موجب صورتجلسه مورخ 1400/6/3 هیأت مدیره، آقای کیانوش امیر یگانه به عنوان دبیر (خارج از هیات مدیره) جایگزین آقای شریف نظام مافی گردیده اند و با توجه به فوت آقای صادق رحمت سمیعی و استعفای آقای آیدین کاظم سلطانی‌، آقای امیر عباس شجاعی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار تعیین شده اند که تا تاریخ 1402/8/26 مورد تأیید می باشد.

فرزاد یوسفی- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی