اعضای هیات مدیره

talebi

آقای محمد رضا طالبی (رئیس و عضو هیأت مدیره) از شرکت لوید کیش آلمان – GL
Email : info@lloyd-alman.com


آقای علی هژبر (نایب رئيس و عضو هيأت مديره) از شرکت بازرسی بین المللی شاردين آفرين (SAI)
Email : info@saiinspection.com


آقای امیر عباس شجاعی (عضو هیأت مدیره و خزانه دار) از شرکت آي اس تهران(IS)
Email : info@istehran.com


آقای علی اکبر نوح روش (عضو هیأت مدیره) از شرکت بازرسي فني ايرانيان – ایریکو (IRICO)
Email : irico@irico.ir


آقای محمد رضا شهیدی (عضو هیأت مدیره)  از شرکت بازرسي مهندسي انديشه
Email : info@aeico.ir


آقای آیدین کاظم سلطانی (عضو هیأت مدیره)  از شرکت اطلس اينسپكشن سرويس کیش
Email : info@atlasinspection.net


آقای محمدعلی علی زاده فرد (عضو هیأت مدیره)  از شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی (تکین کو)
Email : info@techinco.net


 

آقای حسن رضا صفری (بازرس) از موسسه رده‌بندي ایمنی صنعت ايرانيان
Email : info@ics.org.ir


آقای کیانوش امیر یگانه (دبیر) از موسسه رده‌بندي ایمنی صنعت ايرانيان
Email : info@ics.org.ir